Hướng dẫn lắp đặt hệ thống pin mặt trời

Lắp đặt pin lên hệ thống khung giá đỡ

  • Khung giá đỡ nên sử dụng chất liệu inox.
  • Khoảng cách giữa pin và mái nhà tối thiểu 150mm để đảm bảo thông gió làm mát.
  • Dùng 4 kẹp cố định khung pin có độ dày từ 7 – 10mm.
  • Kẹp chỉ tiếp xúc vào khung bên ngoài tấm pin, tránh tiếp xúc với mặt kính.
  • Khi lắp đặt chú ý lỗ thoát nước của tấm pin, tránh làm tắc hoặt cản trở nước thoát ra từ tấm pin.
  • các tấm pin nên lắp đặt các nhau tối thiểu 10mm.
  • Khung giá đỡ thi công đảm bảo chị được gió bão

Sử dụng xe cẩu Văn Tăng để lắp dựng