Tôi ngồi caffe chém gió với mấy anh bạn hàng ngày về chuyện bất động sản. Thật sự trong lòng tôi chẳng bao giờ yêu mến ngành này chút nào. Vì tôi sống và làm kinh doanh vận tải. Đến một ngày tôi nhận ra một điều cả gia đình tôi lại đầu tư bất động sản. Như một phép thử và cuối cùng chính tôi lại là người từ bỏ mọi thứ để đam mê bất động sản. Trên con đường trở thành chuyên viên môi giới Bất động sản tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng bây giờ cũng qua một được những khó khăn đó.

Giờ này tôi cần tuyển dụng thêm 30 nhân viên để chạy chiến dịch bán đất khu vực Đồng Xoài.

Hotline 0916357499 A Tăng

Làm việc tại Thủ Đức – Công ty Địa Ốc Đức Phát